Zakres prac
Projektowanie obiektów budownictwa wodnego i melioracji wodnych
Nadzorowanie robót budowlanych, kosztorysowanie
Kontrola stanu technicznego obiektów wodno-melioracyjnych
Operaty do dochodzeń wodno-prawnych, opinie i ekspertyzy
Doradztwo i konsulting w zakresie Prawa budowlanego, Prawa wodnego i innych
Odwodnienia budowlane (drenaże), dokumentacje geotechniczne
Opracowania z zakresu ochrony środowiska